درام میکسر

اجزای سازنده یک ایستگاه مرکزی بتن آماده (درام میکسر)

1- انواع میکسر (درام میکسر)
درام میکسر نوع ابتدایی میکسر های بتن آماده میباشد که از ورق های 6 میلی متری در بدنه میکسر استفاده میشود و داخل میکسر از ورق های 8 میلی متری به دلیل ازدیاد زمان ساییدگی استفاده شده است.در میکسر های درام اختلاط بتن بالای 50% میباشد،نحوه اختلاط به صورت دورانی میباشد که به کمک 4 چرخ طرفین بر روی دو محور افقی در حال دوران میباشد که این دو محور به وسیله دنده و زنجیرهای 140 به صورت موازی باهم درگیر میباشند تا فرایند دوران میکسر را کامل کنند.
در صورتی که این نوع میکسر به صورت واحد باشد دارای پایه هایی لوله ای میباشد که از لوله های 8 اینچی بهره میبرد.

قیف دوطرفه

قیف دوطرفه

اسکرو سیمان

اسکرو سیمان

فیدر توزین مصالح

تسمه نقاله توزین

تسمه نقاله زیر فیدر توزین

تسمه نقاله زیر فیدر توزین
Translate »