• پارک پارکینگ

  پارک پارکینگ

  ظرفیت دستگاه : 2 خودرو
  مشخصات فنی :
  • استفاده از ورق های 10 میلی متری در شاسی دستگاه به صورت تمام پیچ و مهره ای
  • سیستم اتوماتیک هیدرولیکی و الکترو موتور
  • به همراه کفی جداشونده
  • تحمل بالای 2 تن وزن خودرو برای کفی بالایی
  • استفاده شده از الکترو موتور 2/2 کیلیو واتی با برند تولیدی شرکت موتوژن تبریز
  • سرعت دستگاه 4 متر در دقیقه
  • راه اندازی به سه شیوه دکمه ای ، عملکرد دستی ، سنسور
  • منبع برقی هم به صورت سه فاز هم قابل تغییر به صورت تک فاز

پارک پارکینگ

 

ظرفیت دستگاه : 2 خودرو
مشخصات فنی :
 • استفاده از ورق های 10 میلی متری در شاسی دستگاه به صورت تمام پیچ و مهره ای
 • سیستم اتوماتیک هیدرولیکی و الکترو موتور

 

 

ظرفیت دستگاه : 2 خودرو

مشخصات فنی :

 • استفاده از ورق های 10 میلی متری در شاسی دستگاه به صورت تمام پیچ و مهره ای
 • سیستم اتوماتیک هیدرولیکی و الکترو موتور
 • به همراه کفی جداشونده
 • تحمل بالای 2 تن وزن خودرو برای کفی بالایی
 • استفاده شده از الکترو موتور 2/2 کیلیو واتی با برند تولیدی شرکت موتوژن تبریز
 • سرعت دستگاه 4 متر در دقیقه
 • راه اندازی به سه شیوه دکمه ای ، عملکرد دستی ، سنسور
 • منبع برقی هم به صورت سه فاز هم قابل تغییر به صورت تک فاز ظرفیت دستگاه : 2 خودرو مشخصات فنی :
  • استفاده از ورق های 10 میلی متری در شاسی دستگاه به صورت تمام پیچ و مهره ای
  • سیستم اتوماتیک هیدرولیکی و الکترو موتور
  • به همراه کفی جداشونده
  • تحمل بالای 2 تن وزن خودرو برای کفی بالایی
  • استفاده شده از الکترو موتور 2/2 کیلیو واتی با برند تولیدی شرکت موتوژن تبریز
  • سرعت دستگاه 4 متر در دقیقه
  • راه اندازی به سه شیوه دکمه ای ، عملکرد دستی ، سنسور
  • منبع برقی هم به صورت سه فاز هم قابل تغییر به صورت تک فاز
Translate »