قسمت فیدر بالا- دپوی مصالح

اجزای سازنده یک ایستگاه مرکزی بتن آماده

فیدر اصلی مصالح بچینگ پلانت ها ( قسمت فیدر بالا- دپوی مصالح)
دستگاه های تولیدی گروه تولیدی صنعتی پناهی برای ارتقای حجم بارگیری فیدر های وسط بچینگ پلانت های خود از فیدرهای دپوی مصالح کرکره ای استفاده شده است که حداقل در هر یک از هاپرها به اندازه 10 متر مکعب و حداکثر 20 مترمکعب جاگیری دارا است.
ورق های استفاده شده در این قسمت از ورق فولادی 4 میلی متری میباشد که به صورت 45 درجه ای خم شده است و به صورت کرکره ای است که به جهت تحمل بارهای وارده میباشد.

قیف دوطرفه

قیف دوطرفه

اسکرو سیمان

اسکرو سیمان

فیدر توزین مصالح

تسمه نقاله توزین

تسمه نقاله زیر فیدر توزین

تسمه نقاله زیر فیدر توزین
Translate »